ЦПЛР Средношколско общежитие

град Враца

 

Средношколско общежитие - гр. Враца е неделима част от образователната структура на Община Враца и достоен партньор на учебните заведения в града.

Средношколско общежитие - гр. Враца реагира на промените в образователната сфера, провеждайки политика за подкрепа на личното развитие и израстване на младите хора.

Учениците в Средношколско общежитие - гр. Враца се възпитават в дух на работа в екип, като едно голямо семейство да празнуват своите лични празници, да организират заедно спортния си отдих.

 

 

Актуални новини