ЦПЛР Средношколско общежитие
град Враца

Прием

Заявления се приемат в канцеларията на общежитието всеки работен ден от 08.00 ч. до 16.00 ч.

Настаняването ще се извърши ден преди началото на учебната година в присъствието на родител

Справки:

Средношколско общежитие – Враца бул. „В. Кънчов” №2

директор: 0884896173; информация:0884943538